حضور مدیران و کارکنان در سایر شرکت ها

جناب آقای امان الله سروش ، رییس هیات مدیره شرکت سبدگردان رایا سهم بعنوان مدیرمالی شرکت بورسی نیرو ترانس مشغول به فعالیت می باشند .