وب سایت سبدگردان رایا سهم
شرکت رایا سهمشرکت رایا سهمشرکت رایا سهم
09903838381
info@rayasahm.com
شیراز - فرهنگ شهر - کوچه 30/1

روابط تجاری اساسی با اشخاص حقیقی و حقوقی

بر اساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت اعضای هئیت مدیره شرکتها، شریک یا عضو هئیت مدیره یا مدیر عامل در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود نمی­توانند بدون اجازه هئیت مدیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم در معامله شوند.

در صورت اجازه هئیت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بر همین اساس بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند، همچنین در تهیه صورتهای مالی شرکت الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۲ در خصوص افشای اطلاعات اشخاص وابسته رعایت خواهد شد.

شرکت سبدگردان رایا سهم  رابطه تجاری با اهمیتی به جز توافق با یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها، با سایر اشخاص ندارد.