وب سایت سبدگردان رایا سهم
شرکت رایا سهمشرکت رایا سهمشرکت رایا سهم
09903838381
info@rayasahm.com
شیراز - فرهنگ شهر - کوچه 30/1

کارمزدها

کارمزد سبدگردانی :
برای سبدگردانی کارمزد ثابت سالیانه ۲ درصد و کارمزد متغیر ۲۰ تا ۲۵ درصد از سود مازاد برسود سالانه ۱۵%

 

نحوه محاسبه کارمزدها :
مطابق با چارچوب قراردادهای اعلامی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار