وب سایت سبدگردان رایا سهم
شرکت رایا سهمشرکت رایا سهمشرکت رایا سهم
09903838381
info@rayasahm.com
شیراز - فرهنگ شهر - کوچه 30/1

خدمات قابل ارائه توسط سبدگردان

 خدمات سبدگردانی  

- تصميم به خريد، فروش يا نگه داری اوراق بهادار به نام سرمايه گذار معين توسط سبدگردان در قالب قراردادي مشخص، به منظور كسب انتفاع براي سرمايه گذار؛
- پذيرش سمت در صندوقهاي سرمایه گذاری؛
- ساير فعاليت هايی كه طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعاليت سبدگردانی، مجاز است به آن فعاليت ها مبادرت نمايد به استناد مجوز شماره ۸۵۲۸۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ سازمان بورس اوراق بهادار

 کارمزد سبدگردانی :

- برای سبدگردانی کارمزد ثابت سالیانه ۲ درصد و کارمزد متغیر ۲۰ تا ۲۵ درصد از سود مازاد برسود سالانه ۱۵%

نحوه محاسبه کارمزدها :
- مطابق با چارچوب قراردادهای اعلامی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار