وب سایت سبدگردان رایا سهم
شرکت رایا سهمشرکت رایا سهمشرکت رایا سهم
09903838381
info@rayasahm.com
شیراز - فرهنگ شهر - کوچه 30/1

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ، شرکت سبدگردان رایا سهم ، انواع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی مشروط به اینکه در قرارداد سبدگردانی یا پیوست‌های آن موارد مذکور به تفکیک قید شده باشد، تحت مدیریت قرار خواهد داد که به شرح ذیل می ‏باشد:

 

اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها
هرگونه اوراق بهادارثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت های سهامی خاص
سپرده های بانکی تا سقف ۵۰ درصد از ارزش روز دارایی تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی
سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان باشرایط زیر:
حداکثرسرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد مجموع ارزش روز دارایی های موجود در هر قرارداد سبدگردانی مجاز است.
حداکثر تا ۵۰ درصد ار ارزش دارایی های اختصاص داده شده به بند فوق می تواند به سرمایه گذاری در واحد های سرمایه گذاری صندوق های تحت مدیریت همان سبدگردان اختصاص یابد.