وب سایت سبدگردان رایا سهم
شرکت رایا سهمشرکت رایا سهمشرکت رایا سهم
09903838381
info@rayasahm.com
شیراز - فرهنگ شهر - کوچه 30/1

امیر ماهیانه

 امیر ماهیانه

عضو موظف هیات مدیره

  • سوابق کاری :
  • • شرکت کارگزاری مفید – مسوول شعبه شیراز از سال ۱۳۸۶-۱۴۰۰
  • • شرکت کارگزاری سپه – مسوول شعبه شیراز از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶
  •  سوابق تحصیلی :
  • – کارشناسی ارشد مهندسی ژنتیک دانشگاه خاتم
  • -دارنده مدرک اصول بازار سرمایه ، مدرک معامله گری ابزار مشتقه و معامله گری اوراق تامین مالی از سازمان بورس اوراق بهادار
  • -دارنده مدرک اصول بازار سرمایه ، مدرک معامله گری ابزار مشتقه و معامله گری اوراق تامین مالی ، معامله گری بورس کالا و بورس انرژی از سازمان بورس اوراق بهادار