مهدی حیدرنیا

مدیر عامل : مهدی حیدرنیا

 • سوابق کاری :
 •  شرکت سبدگردان هدف – مدیر سرمایه گذاری و سبدگردانی از سال 1398 الی 1400
 •  شرکت کارگزاری بانک رفاه :
 • – معاونت سرمایه گذاری ، مدیر سبد کهن تجارت رفاه ) بزرگترین سبد بازار سرمایه( با بیش از300 میلیارد تومان دارایی
 • – عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه با بیش از 3800میلیارد تومان دارایی
 •  شرکت کارگزاری بانک دی
  – مدیر سرمایه گذاری و مدیر تحلیل
 • – عضو کمیته مدیران سرمایه گذاری صندوق ارزش آفرینان دی با 5000میلیارد تومان دارایی
 • • مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک دی با بیش از 20میلیارد تومان دارایی
 • • شرکت کارگزاری بانک شهر – مدیر تحلیل
 • بیش از 15سال تجربه در حوزه های مختلف تحلیل ، مدیریت سرمایه گذاری و سبدگردانی در بازار بورس اوراق بهادار

 • سوابق تحصیلی :
 • • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • • کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • • دارنده مدرک مدیریت سبد ، مدرک ارزش گذاری داراییها ، مدرک تحلیلگری ، مدرک ابزار مشتقه ، مدرک معامله گری و اصول بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار
 • • دارای قبولی هر سه سطح مدرک بین المللیCFA) Analyst Financial Chartered (از مؤسسه CFA آمریکا